โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 แอปเปิ้ล (Apple) ได้เปิดให้สั่งซื้อ iPad (รุ่นที่ 9) และ iPad mini (รุ่นที่ 6) สำหรับประเทศไทยได้แล้วผ่าน Apple Online Store หลังจากมีการเปิดตัวไปเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับ iPhone 13 และ iPhone 13 Pro พร้อมกันนี้ทางเครือข่ายมือถือค่ายต่าง ๆ ของไทยได้จัดโปรโมชันลดค่าเครื่องเป็นพิเศษเมื่อสมัครร่วมกับโปรโมชันมือถือ

โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ
โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

     • ราคาโปรจาก TrueMove H

            iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 5,400 บาท

            iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 10,900 บาท

            iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 11,900 บาท

            iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 17,400 บาท

     • ราคาโปรจาก AIS

            iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 6,400 บาท

            iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 11,900 บาท

            iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 12,900 บาท

            iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 17,400 บาท

ราคาโปรจาก TrueMove H

iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 5,400 บาท

                                            แพ็กเกจ        ระยะเวลาสัญญา         ชำระค่าบริการล่วงหน้า            ราคา

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)        1,099 ขึ้นไป            12 เดือน                      2,675 บาท                 5,400 บาท

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)          699 ขึ้นไป             12 เดือน                      1,070 บาท                 6,900 บาท

ลูกค้าใหม่                            1,099 ขึ้นไป            12 เดือน                     2,675 บาท                 6,400 บาท

ลูกค้าใหม่                              699 ขึ้นไป             12 เดือน                      1,070 บาท                 7,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช          1,099 ขึ้นไป            12 เดือน                      2,675 บาท *               6,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช            699 ขึ้นไป             12 เดือน                      1,070 บาท*                7,900 บาท

เครื่องเปล่า                                    –                       –                                    –                     11,400 บาท

หมายเหตุ : หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 10,900 บาท

                                            แพ็กเกจ        ระยะเวลาสัญญา         ชำระค่าบริการล่วงหน้า            ราคา

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)        1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                      2,675 บาท               10,900 บาท

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)          699 ขึ้นไป              12 เดือน                      1,070 บาท               12,400 บาท

ลูกค้าใหม่                            1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                      2,675 บาท               11,900 บาท

ลูกค้าใหม่                              699 ขึ้นไป              12 เดือน                      1,070 บาท               13,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช          1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                      2,675 บาท*              11,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช            699 ขึ้นไป              12 เดือน                      1,070 บาท*              13,400 บาท

เครื่องเปล่า                                   –                           –                                   –                     16,900 บาท

หมายเหตุ : หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 11,900 บาท

                                            แพ็กเกจ        ระยะเวลาสัญญา         ชำระค่าบริการล่วงหน้า            ราคา

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)        1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                    2,675 บาท                 11,900 บาท

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)          699 ขึ้นไป              12 เดือน                    1,070 บาท                 13,400 บาท

ลูกค้าใหม่                            1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                    2,675 บาท                 12,900 บาท

ลูกค้าใหม่                              699 ขึ้นไป              12 เดือน                    1,070 บาท                 14,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช          1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                    2,675 บาท*                12,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช            699 ขึ้นไป              12 เดือน                    1,070 บาท*                14,400 บาท

เครื่องเปล่า                                   –                          –                                  –                        17,900 บาท

หมายเหตุ : หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 17,400 บาท

                                            แพ็กเกจ         ระยะเวลาสัญญา         ชำระค่าบริการล่วงหน้า            ราคา

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)        1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                    2,675 บาท                 17,400 บาท

ลูกค้าย้ายค่าย (ออนไลน์)         699 ขึ้นไป               12 เดือน                    1,070 บาท                 18,900 บาท

ลูกค้าใหม่                            1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                    2,675 บาท                 18,400 บาท

ลูกค้าใหม่                             699 ขึ้นไป               12 เดือน                    1,070 บาท                 19,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช          1,099 ขึ้นไป             12 เดือน                    2,675 บาท*                18,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช           699 ขึ้นไป               12 เดือน                    1,070 บาท*                19,900 บาท

เครื่องเปล่า                                  –                          –                                 –                         23,400 บาท

หมายเหตุ : หากลูกค้าปัจจุบันทรูมูฟ เอช มีอายุการใช้งานครบตั้งแต่ 365 เป็นต้นไป ไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า

ราคาโปรจาก AIS

โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

iPad 9 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 6,400 บาท

                                                 แพ็กเกจ              ระยะเวลาสัญญา              ราคา

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                    899 ขึ้นไป                  12 เดือน                 6,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                    699 ขึ้นไป                  12 เดือน                 7,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน

มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ

มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป         –                              –                  10,600 บาท

เครื่องเปล่า                                       –                              –                  11,400 บาท

iPad 9 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 11,900 บาท

                                                แพ็กเกจ              ระยะเวลาสัญญา              ราคา

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                    899 ขึ้นไป                   12 เดือน               11,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                    699 ขึ้นไป                   12 เดือน               13,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน

มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ

มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป         –                                –                       16,100 บาท

เครื่องเปล่า                                         –                               –                      16,900 บาท

iPad mini 6 (Wi-Fi) – 64GB เริ่มต้น 12,900 บาท

                                                 แพ็กเกจ               ระยะเวลาสัญญา              ราคา

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                   899 ขึ้นไป                    12 เดือน               12,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                   699 ขึ้นไป                      12 เดือน             14,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน

มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ

มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป        –                               –                     17,100 บาท

เครื่องเปล่า                                       –                               –                     17,900 บาท

โปร iPad 9 และ iPad mini 6 ราคาประหยัดพร้อมโปรมือถือ

iPad mini 6 (Wi-Fi) – 256GB เริ่มต้น 17,400 บาท

                                                 แพ็กเกจ              ระยะเวลาสัญญา              ราคา

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                    899 ขึ้นไป                   12 เดือน               18,400 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือน                    699 ขึ้นไป                   12 เดือน               19,900 บาท

ลูกค้าปัจจุบันรายเดือนและเติมเงิน

มีการใช้งาน 3 เดือนขึ้นไปและ

มียอดใช้บริการเฉลี่ย 50 บาท ขึ้นไป        –                               –                     22,400 บาท

เครื่องเปล่า                                    –                                –                     13,400 บาท

ดูโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่ poodtueng

โปรโมชั่นที่น่าสนใจ

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **