อุบลราชธานี แจ้ง 4 จุดเสี่ยง ใครไปรีบ ตรวจโควิด และ กักตัว ด่วน!!

อุบลราชธานี แจ้ง 4 จุดเสี่ยง ใครไปรีบ ตรวจโควิด และ กักตัว ด่วน!!

อุบลราชธานี แจ้ง 4 จุดเสี่ยง ใครไปรีบ ตรวจโควิด และ กักตัว ด่วน!! ใครไปสถานที่เหล่านี้ หากมีอาการให้รีบประสาน เจ้าหน้าที่ ตรวจโควิด และ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน

อุบลราชธานี แจ้ง 4 จุดเสี่ยง

วันที่ 8 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงาน สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี ประกาศสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมล่าสุด ให้บุคคลที่ไปสถานที่เหล่านี้ไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน รพ.สต./รพ.เพื่อตรวจโควิด-19 กักตัวเองและสังเกตอาการตนเอง 14 วัน สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ตรวจโควิด-19 ด้วยตนเองทุก 5-7 วัน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

     1. ผู้มีประวัติไป OK รีสอร์ท ต.โพธิ์ศรี (ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.64 – 6 ม.ค.65)

     2. ผู้มีประวัติไปตลาดสดเทศบาลพิบูลฯ (ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.64 – 4ม.ค.65)

อุบลราชธานี แจ้ง 4 จุดเสี่ยง

     3. ผู้มีประวัติไปบิ๊กซี สาขาพิบูลฯ (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64 – 4 ม.ค.65)

     4. ผู้มีประวัติไปโลตัสใหญ่ สาขาพิบูลฯ (ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.64 – 3 ม.ค.65)

อุบลราชธานี แจ้ง 4 จุดเสี่ยง

ติดตามข่าวบันเทิงอื่น ๆ ได้ที่ Poodtueng.com

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวบันเทิงที่น่าสนใจ

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **