ประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจอะไรได้บ้างเช็กรายละเอียดกันเลย

ประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจอะไรได้บ้างเช็กรายละเอียดกันเลย

               วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ประกันสังคม ชวนผู้ประกันตน ตรวจสุขภาพฟรี ได้ทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตรวจอะไรได้บ้างเช็กรายละเอียดกันเลย

ประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี ตรวจอะไรได้บ้าง

ซึ่งสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดมีดังนี้

การตรวจร่างกายตามระบบ

1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test

– อายุ 15 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

– อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี

– อายุ 40-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุกปี

– อายุ 55 ปี ความถี่ : ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์

– อายุ 40-54 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจทุก 1-2 ปี

4.การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC

– อายุ18-54 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง

– อายุ 55-70 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2.ปัสสาวะ UA

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

ประกันสังคม ตรวจสุขภาพฟรี

การตรวจสารเคมีในเลือด

1. น้ำตาลในเลือด FBS

– อายุ 35-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 3 ปี

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2. การทํางานของไต Cr

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด  Total cholesterol & HDL

– อายุ 20 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจทุก 5 ปี

การตรวจอื่น ๆ

1. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg

-สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง

2. มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear

– อายุ 30-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 3 ปี

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. มะเร็งปากมดลูกวิธี Via

– อายุ 30-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 5 ปี

– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : แนะนำให้ตรวจแบบ Pap Smear

4. เลือดในอุจจาระ FOBT

– อายุ 50 ปีขึ้นไป  ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

5.Chest X-ray

– อายุ 15 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง

สามารถติดตามสิทธิต่าง ๆ ของผู้ประกันต้นได้ที่ FB : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่ Poodtueng.com

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **