“วัคซีนโมเดอร์นา” 1.38 ล้านโดส เตรียมถึงไทย 27 พ.ย. นี้

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
"วัคซีนโมเดอร์นา" 1.38 ล้านโดส เตรียมถึงไทย 27 พ.ย. นี้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 แฟนเพจ องค์การเภสัชกรรม เผยแพร่ข่าว “วัคซีนโมเดอร์นา” 1.38 ล้านโดส เตรียมถึงไทย 27 พ.ย. นี้  

“วัคซีนโมเดอร์นา” เตรียมถึงไทย 27 พ.ย. นี้  

ตามที่องค์การเภสัชกรรมได้มีการติดตามความคืบหน้าการส่งมอบวัคซีนโมเดอร์นา จาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด อย่างต่อเนื่องนั้น ขณะนี้องค์การเภสัชกรรมได้รับแจ้งจาก บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ว่า วัคซีนโมเดอร์นาลอตที่มาจากแหล่งผลิตของ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมาถึงประเทศไทย จํานวน 1,382,500 โดส ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.45 น. โดยสายการบิน China Airlines เที่ยวบิน CI 0835 เส้นทาง ไทเป – กรุงเทพมหานคร รวมวัคซีนที่นําเข้ามาแล้ว จํานวน 1,942,700 โดส

องค์การเภสัชกรรม สมาคมโรงพยาบาลเอกชน และ บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จํากัด มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ที่จะดําเนินงานด้านวัคซีนให้ประสบความสําเร็จ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อนําเศรษฐกิจ และชีวิตปกติสุขกลับคืนมาโดยเร็ว สําหรับความคืบหน้าดังกล่าว องค์การเภสัชกรรมจะประชาสัมพันธ์ ให้ทราบเป็นระยะ ๆ ต่อไป

"วัคซีนโมเดอร์นา" เตรียมถึงไทย 27 พ.ย. นี้

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่ Poodtueng.com

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวบันเทิงที่น่าสนใจ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **