ขยายเวลาเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มตกหล่น

ขยายเวลาเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มตกหล่น

ขยายเวลาเยียวยา ประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 กลุ่มตกหล่น ครม. ไฟเขียว ขยายเวลาโครงการประกันสังคม เยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนไปสิ้นสุด มีนาคม 2565 สำหรับกลุ่มตกหล่น รอการอุทธรณ์สิทธิ

ขยายเวลาเยียวยา ประกันสังคม กลุ่มตกหล่น

เมื่อวันที 28 ธันวาคม 2564 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้อนุมัติ ขยายเวลาโครงการเยียวยานายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดได้รับเยียวยาเพิ่ม 1 เดือนในเดือน ส.ค. 2564) และโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิมที่สิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2565

เนื่องจากสำนักงานประกันสังคม ได้รายงานว่า จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ซึ่งในการนี้ ครม.ให้สำนักงานประกันสังคมเร่งดำเนินการพิจารณาความเหมาะสมของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว ตามขั้นตอนโดยเร็ว

ขยายเวลาเยียวยา ประกันสังคม น.ส.ไตรศุลี

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม รายงานความคืบหน้าโครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ว่า ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้ว 2 รอบ รวมเป็นเงิน 31,721.52 ล้านบาท และจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ยังมีกลุ่มผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาตามโครงการฯ ประกอบด้วยนายจ้าง 5,948 แห่ง ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 199,232 คน ประกอบด้วย กลุ่มที่อยู่ระหว่างการจ่ายเงินเยียวยา อยู่ระหว่างการทบทวนสิทธิ อยู่ระหว่างการตรวจสอบนิติสัมพันธ์และยืนยันข้อมูล อยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงรหัสประเภทกิจการ รวมถึงกรณีโอนเงินไม่สำเร็จ  เนื่องจากบัญชีเงินฝากปิดหรือไม่ได้ผูกกับพร้อมเพย์ และมีวงเงินคงเหลือตามโครงการทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 รวม 1,984.24 ล้านบาท

ส่วนโครงการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 39 และมาตรา 40  ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว 72,015.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.70 ของวงเงินตามโครงการ 77,785 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เหลือผู้ประกันตนที่ยื่นอุทธรณ์/ทบทวนสิทธิ แยกเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จำนวน 3,423 คน และผู้ประกันตนมาตรา 40 จำนวน 190,659 คน

ขยายเวลาเยียวยา ประกันสังคม กลุ่มตกหล่น

พร้อมกันนี้ ครม. ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง (รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากเดิมสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 เป็นสิ้นสุดเดือนมกราคม 2565 เพื่อให้กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ยื่นขอทบทวนหรืออุทธรณ์ในการขอรับเงินจากโครงการเยียวยาฯ

ทั้งนี้ กรมขนส่งทางบกได้รายงานผลการจ่ายเงินเยียวยาตามโครงการว่า ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ได้จ่ายเงินเยียวยาแล้ว 8,077  คน วงเงินรวม 76.60 ล้านบาท คงเหลือวงเงินตามโครงการ 90.34 ล้านบาท (วงเงินตามโครงการ 166.94 ล้านบาท) และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลผู้ขอรับการตรวจสอบสิทธิ 2,307 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ชัดเจน เช่น ผู้ที่สหกรณ์ยังไม่ยืนยันการเช่ารถ ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุก่อนเดือนมกราคม บัตรประจำตัวผู้ขับรถสิ้นอายุ (บัตรเหลือง) และรถค้างชำระภาษี เป็นต้น

ติดตามข่าวอื่น ๆ ได้ที่ Poodtueng.com

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวบันเทิงที่น่าสนใจ

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **