ชลบุรี โควิด-19 พุ่ง 1,342 ราย คลัสเตอร์ใหม่ โอมิครอน หลายอำเภอ

ชลบุรี โควิด-19 พุ่ง 1,342 ราย คลัสเตอร์ใหม่ โอมิครอน หลายอำเภอ

ชลบุรี โควิด-19 พุ่ง 1,342 ราย คลัสเตอร์ใหม่ โอมิครอน หลายอำเภอ ต้านไม่อยู่! คลัสเตอร์ใหม่เพียบ ร้านอาหารขายแอลกฮอล์-นักศึกษา-บริษัท พบ โอมิครอน ระบาดแล้วหลายอำเภอ

ชลบุรี โควิด-19 คลัสเตอร์ใหม่ โอมิครอน เพียบ

วันที่ 7 ม.ค.65 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (สสจ.ชลบุรี) รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 1,342 ราย สะสม 117,246 ราย

     1. คนที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 40 ราย สะสม 5,603 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,907 ราย

     2. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่พัทยา อ.บางละมุง 103 ราย สะสม 457 ราย

     3. Cluster บริษัท อ่างทอง บิวดิ้ง จำกัด อ.บางละมุง 4 ราย สะสม 4 ราย

     4. Cluster ตรวจเชิงรุก ร้านอาหารและเครื่องดื่มที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ พื้นที่บางแสน หาดวอนนภา อ.เมืองชลบุรี 53 ราย สะสม 140 ราย

     5. Cluster นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 27 ราย สะสม 107 ราย

     6. Cluster ร้าน LHAO HENG อ.เมืองชลบุรี 7 ราย สะสม 12 ราย

     7. Cluster บริษัท มิโน่ (ไทยแลนด์) จำกัด อ.เมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 31 ราย

     8. Cluster ร้าน Cools Club อ.ศรีราชา 12 ราย สะสม 12 ราย

     9. Cluster นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน/ สังสรรค์/ ระหว่างสอบ) 12 ราย สะสม 17 ราย

     10. Cluster บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด อ.ศรีราชา 3 ราย สะสม 3 ราย

     11. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 40 ราย

     12. บุคลากรทางการแพทย์ 34 ราย

     13. ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด 41 ราย ดังนี้

               กรุงเทพมหานคร 8 ราย                        จังหวัดอุบลราชธานี 5 ราย

               จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย                         จังหวัดขอนแก่น 3 ราย

               จังหวัดสกลนคร 3 ราย                         จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 ราย

               จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ราย              จังหวัดจันทบุรี 1 ราย

               จังหวัดชุมพร 1 ราย                              จังหวัดเชียงราย 1 ราย

               จังหวัดตราด 1 ราย                              จังหวัดนครนายก 1 ราย

               จังหวัดนครราชสีมา 1 ราย                   จังหวัดบึงกาฬ 1 ราย

               จังหวัดบุรีรัมย์ 1 ราย                            จังหวัดภูเก็ต 1 ราย

               จังหวัดมหาสารคาม 1 ราย                   จังหวัดร้อยเอ็ด 1 ราย

               จังหวัดศรีสะเกษ 1 ราย                        จังหวัดสงขลา 1 ราย

               จังหวัดสุรินทร์ 1 ราย                            จังหวัดหนองคาย 1 ราย

     14. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

               ในครอบครัว 175 ราย

               จากสถานที่ทำงาน 172 ราย

               บุคคลใกล้ชิด 57 ราย

               ร่วมวงสังสรรค์ 168 ราย

     15. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (อยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 63 ราย

     16. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 327 ราย

   ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 จังหวัดชลบุรี มีผู้ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม 1,807,633 คน ซึ่งในเดือนนี้ มีผู้ที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว ติดเชื้อ 1,117 คน ปอดอักเสบ 9 ราย ใส่ท่อหายใจ 2 ราย และผู้เสียชีวิต 1 ราย ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเพียง 1 เข็ม 108,522 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีนอีก 412,918 คน รวม 521,440 คน ในเดือนนี้ พบผู้ติดเชื้อที่ฉีดวัคซีนไม่ครบ 50 คน และไม่ได้ฉีดวัคซีน 1,712 คน ปอดอักเสบ 6 ราย และใส่ท่อหายใจ 1 ราย

   สำหรับวันนี้ พบผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) และผู้ป่วยปอดอักเสบรายใหม่ 1 ราย (ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม) การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความรุนแรงของโควิด-19 ผู้ที่อาศัยในจังหวัดชลบุรี ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาศที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าผู้ที่ฉีดวัคซีน ซึ่งนำไปสู่การเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 และกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว หญิงตั้งครรภ์ จะมีอาการมากกว่ากลุ่มอื่น

   ขณะนี้เมีการระบาดที่พัทยา อำเภอบางละมุงและอำเภอเมือง และมีอุบัติการณ์สูงที่บริเวณตลาด ทรีทาวน์ ซอยบัวขาวพัทยา อำเภอบางละมุง และร้านอาหารจำหน่ายสุราถนนลงหาดบางแสน หาดวอนนภา อำเภอเมือง และเริ่มมีการกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นในเขตพัทยา ขอให้ผู้ที่เข้าไปในบริเวณตลาดทรีทาวน์ พัทยา ร้านอาหารจำหน่ายสุรา ในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขาตำบลแสนสุข อำเภอเมือง หรือไปยังสถานที่แออัดในช่วงนี้ตรวจ ATK ทุกคน 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน สำหรับผู้เดินทางกลับจากภูมิลำเนา ให้ตรวจ ATK 2 ครั้ง ครั้งแรกและอีก 5 วัน

   ขณะนี้พบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง และตำบลแสนสุข อำเภอเมือง และเริ่มมีการสุ่มตรวจพบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน อำเภอศรีราชา อำเภอสัตหีบ มากขึ้น ซึ่งจะมีการระบาดที่รวดเร็ว ขอให้ทุกท่านเคร่งครัดในมาตรการ หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด และหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มสังสรรค์

   ร้านอาหารจำหน่ายสุราในเขตพัทยา อำเภอบางละมุง เขตอำเภอเมือง ต้องคัดกรองลูกค้าด้วย ATK ทุกคน สำหรับอำเภออื่น ๆ ให้ตรวจ ATK ในร้านที่ลูกค้ามากกว่า 100 คน หรือค่อนข้างแออัด สถานประกอบการ คัดกรองพนักงานก่อนเปิดกิจการหลังเทศกาลปีใหม่ ด้วย ATK และต้องปฏิบัติตามมาตรการองค์กรอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการดำเนินกิจการของสถานประกอบการเนื่องด้วยเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนมีการระบาดอย่างรวดเร็ว

ติดตามข่าวบันเทิงอื่น ๆ ได้ที่ Poodtueng.com

บทความที่น่าสนใจ

ข่าวบันเทิงที่น่าสนใจ

ติดต่อพื้นที่โฆษณา

รับทุกรูปแบบ Banner , บทความ
** ไม่รับโฆษณา ที่เป็นการพนัน 18+ ทุกชนิด **